Efficiëntere fotosynthese (copy)

Food lab

Ruim zestig miljoen euro voor onderzoek

Efficiëntere fotosynthese

DOOR: WUR

Doe mee!

Voor dit tien jaar durende onderzoeksproject is er aanzienlijke financiële steun nodig van nationale en internationale overheidsinstanties, en ook uit de particuliere sector. Doe met ons mee en investeer in dit programma. Zo maak ook jij ook deel uit van de Next Green Revolution!

Meld je aan voor het programma bij: dr. RM (Rene) Klein Lankhorst, Expert optimale fotosynthese.

Wageningen University & Research (WUR) en het Photosynthesis 2.0 Research Fund (P2RF) richten samen een nieuw en onafhankelijk instituut op voor onderzoek naar fotosynthese.

“Een belangrijk doel is om te leren hoe we de efficiëntie van fotosynthese in voedselgewassen kunnen verbeteren. Dat zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voeden van de wereld,” zegt Ernst van den Ende, lid van de Concernraad van WUR. Het besluit werd begin maart bekendgemaakt, tijdens de 104e Dies Natalis van de universiteit.

De voorlopige naam van het instituut is het Institute for Advanced Studies for Photosynthetic Efficiency (IASPE). Bij de oprichting van het nieuwe instituut is een investering van 62 miljoen euro voor tien jaar gemoeid. Hiervan wordt vijftig miljoen bijgedragen door P2RF, dat is opgezet door de heren Egbert van der Pol, Menno Witteveen en Maarten Koopman. WUR draagt twaalf miljoen euro bij; een bijdrage die voor het overgrote deel bestaat uit de inzet van personeel en laboratoria tegen een gereduceerd tarief.

Witteveen: “In 2050 is de wereldbevolking naar verwachting gegroeid naar tien miljard mensen. Die moeten we voeden met dezelfde planeet die nu zeven miljard monden voedt. De FAO heeft berekend dat dit alleen mogelijk is met nieuwe wetenschappelijke doorbraken. Een van de oplossingen kan zijn om voedselgewassen te telen die efficiënter gebruik maken van het zonlicht. Het is daarom letterlijk van levensbelang dat we daarover meer kennis ontwikkelen.”

“Mijn partners en ik hebben daarom WUR benaderd, wereldwijd hét kennisinstituut rond duurzame voedselvoorziening. We zijn enthousiast om met WUR samen te werken en andere instituten en organisaties hierbij te betrekken. Van teelt in kassen en proefvelden tot en met het gewas op akkers; samen willen we met

Waarom onderzoek naar fotosynthese

Fotosynthese is het belangrijkste biologische proces op aarde. Dankzij de energie van zonlicht wordt water, met CO2 uit de lucht, omgezet in zuurstof en suikers. De suikers gebruikt de plant als bouwstenen om te groeien en vrucht te dragen. De efficiëntie van fotosynthese van planten in het veld is niet erg hoog. Van de zonne-energie die op aarde valt, benutten de planten gemiddeld maar ongeveer één procent, terwijl de efficiëntie in principe vijf tot zes maal hoger zou kunnen zijn.

“Dat moet en kan dus anders”, zegt Louise O. Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van WUR. “Als planten al twee keer zoveel licht zouden kunnen absorberen kan dat enorme effecten hebben op de voedselproductie. Dat zou ontzettend goed nieuws zijn voor de Global South, maar dat niet alleen: mogelijk leren we hieruit hoe we dergelijke chemisch-fysische processen direct voor duurzame energie kunnen inzetten.”

Er zijn een paar plantensoorten die zich via natuurlijke selectie hebben aangepast om ontzettend snel te groeien, en dat voor elkaar hebben gekregen door een veel hogere fotosynthese-efficiëntie dan vergelijkbare soorten. Een daarvan is de Grijze Mosterd, afkomstig uit het gebied rond de Middellandse Zee.

Ernst van den Ende: “We willen van dit soort planten leren hoe we hun genetische ontwikkeling kunnen gebruiken om ook voedselgewassen zo’n transformatie te kunnen laten ondergaan. Betere fotosynthese moet leiden tot hogere opbrengsten van de bestaande landbouwgewassen. Daardoor hebben we minder nieuwe landbouwgronden nodig, en kunnen we natuurgebieden dus ook beter beschermen.” 

Jonge onderzoekers

Tot slot moet het instituut de komende jaren dertig PhD’ers en zestig post-docs voortbrengen. “We weten al veel over hoe fotosynthese werkt”, legt Van den Ende uit, “maar er ligt nog onontgonnen terrein rond het verbeteren van de efficiëntie ervan. Met deze financiering kunnen we binnen Europa een forse toename van de onderzoekscapaciteit realiseren. Een prachtige kans voor nieuwe wetenschappelijke carrières.” Het instituut wordt gevestigd op een nader te bepalen locatie op Wageningen Campus.

Fotosynthese

Fotosynthese noemen we wel de groene motor voor een duurzame wereld. Planten gebruiken zonlicht om voedingsstoffen en energie te produceren voor zichzelf. Dat proces heet fotosynthese. We hebben planten nodig om veel meer voedsel, energie en toepasbare biomassa te produceren dan nu, als we de aarde en de toenemende wereldbevolking op een duurzame manier op gang willen houden. De fotosynthese, de groene motor van het leven op aarde, moet goed afgesteld worden.

Het programma Fotosynthese 2.0

Hoe zorgen we dat er in 2050 genoeg voedsel is voor tien miljard mensen? En hoe kunnen we daarbij de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering tegengaan en verzachten? Er is een verdubbeling van de wereldwijde oogst nodig om iedereen voedselzekerheid te geven en een duurzame basis voor de industrie mogelijk te maken. Daarvoor moet er een revolutie in de landbouw komen. Een dergelijke revolutie is mogelijk met technologie die is gericht op het herontwerpen van de motor achter de biologische productiviteit: de Fotosynthese.

Met dit doel is het programma Photosynthesis 2.0 opgericht, een initiatief dat inmiddels wordt ondersteund door 51 academische- en onderzoeksinstellingen en internationale initiatieven uit 17 EU-lidstaten.


    Warning: Undefined array key -1 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalmagazine.evmi.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 965
  • Efficiëntere fotosynthese (copy)

    Vorige artikel

    Warning: Undefined array key 0 in /var/hpwsites/u_twindigital_html/website/html/webroot/digitaalmagazine.evmi.nl/wp-content/plugins/diziner-core/lib/TwinDigital/Diziner/Core/Post.php on line 928
  • Efficiëntere fotosynthese (copy)

    Volgende artikel